Zakup działki rolnej - to już ostatni dzwonek!

1 maja 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa „ma na celu przeciwdziałanie rozdrobnieniu gospodarstw rolnych oraz ułatwienie w powiększaniu rodzinnych gospodarstw indywidualnych”. Efektem ubocznym ustawy będzie blokada obrotu inwestycyjnego ziemią rolną.
 

Po co komu nowelizacja?
 

Twórcy nowelizacji zwracają wagę na podstawowy cel zmian. Jest to wzmocnienie ochrony gruntów przed działaniami spekulacyjnymi, a przede wszystkim przed wykorzystaniem nabywanych gruntów na cele niezwiązane z działalnością rolniczą. W opinii twórców nowelizacji obowiązujące obecnie przepisy nie zabezpieczają w dostateczny sposób rynku gruntów przed transakcjami spekulacyjnymi. W myśl Ustawy gruntów rolnych nie kupią już oferenci, którzy nie są rolnikami w rozumieniu art. 4.1 Ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną:

 • będącą właścicielem (…) nieruchomości rolnych,
 • posiadającą kwalifikacje rolnicze,
 • co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • prowadzącą przez ten okres osobiście gospodarstwo.

Zgodnie z powyższym

wszyscy pozostali obywatele Polski zostaną pozbawieni możliwości zakupu działki rolnej

.

Wolny obrót nieruchomościami rolnymi zostanie zablokowany, a inwestowanie w grunty rolne, tak powszechne w ostatnich latach, stanie się niemożliwe. Dla osób, które rozważały zakup nieruchomości rolnej zostało więc kilka tygodni na zakup, mówi Michał Rudnicki, dyrektor działu inwestycji w agencji Metrohouse.
 

Nabywanie działki rolnej last minute
 

Bliskość tak istotnych zmian nie oznacza, że należy bezrefleksyjnie decydować się na zakup działki rolnej. Biorąc pod uwagę, że obrót ziemią rolną po 1 maja będzie mocno ograniczony, decydując się na zakup gruntów rolnych trzeba starannie wyselekcjonować odpowiednią nieruchomość. Jednym z celów kupowania działek rolnych przez indywidualnych inwestorów jest zmienianie ich przeznaczenia na budowlane. Z tego powodu należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • przeznaczenie działki w

  Studium Zagospodarowania Przestrzennego

  danej gminy (pożądane jest np. przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną)
 • klasę gruntów ornych (grunty I, II i III klasy podlegają szczególnej ochronie)
 • możliwość wnioskowania o wydanie

  decyzji o Warunkach Zabudowy

  , tj. czy działka spełnia kryterium:
  • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana (w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy) i w jaki sposób
  • teren ma dostęp do drogi publicznej;
  • teren ma dostęp do mediów (warunkiem koniecznym jest możliwość podłączenia prądu)
 • czy dla terenu, na którym znajduje się działka nie jest podjęta uchwałą o przestąpieniu do sporządzania

  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

  .

Jeszcze do 1 maja można nabyć ziemię rolną na dotychczasowych zasadach. Należy oczekiwać, że w najbliższym czasie na rynku pojawi się sporo ofert sprzedaży działek rolnych. – Sprzedający obawiając się o możliwość sprzedaży po wejściu w życie ustawy, powinni być skłonni do obniżania cen. Jest to niewątpliwie dogodny okres dla kupującego, żeby dokonać korzystnej transakcji. Jednak warunkiem sukcesu całej inwestycji jest staranny wybór działki, którą można przekształcić na działkę budowlaną, mówi Michał Rudnicki z Metrohouse.

Photo credit:
honzasterba via Foter.com / CC BY-NC-ND


Masz pytania? Skontaktuj się z nami lub odwiedź najbliższe biuro Metrohouse.

+48 22 626 pokaż!

Wypełnij poniższy formularz:

Czy ten wpis okazał się przydatny? Udostępnij znajomym


Wyślij wiadomość mailem

Czy ten wpis okazał się przydatny?
Wyślij znajomym!


Wyślij wiadomość mailem

Nasi klienci powiedzieli

,,Chciałbym jeszcze raz wyrazić swoją wdzięczność Pani Izabeli Janik za bardzo profesjonalne podejście, zadbanie o wszystkie, nawet najdrobniejsze szczegóły. Wysoki profesjonalizm nie tylko przyczynił się do szybkiego i jak najbardziej skutecznego przebiegu podpisania umowy, lecz od początku wywołał we mnie wielkie zaufanie, co jest moim zdaniem szczególnie ważne w takiej sytuacji."

— Damian T., Gdynia