Polska Izba Nieruchomości

Izba zrzesza ponad 130 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwa i pośrednictwa dotyczącego pożyczek oraz kredytów hipotecznych, a także działalność wspomagającą prowadzenie ww. działalności gospodarczej.

Pomysłodawcą powołania do życia Izby jest Pan Mariusz Kania, prezes Metrohouse S.A. Celem powołania PIN jest aktywne działanie na rzecz rozwoju polskiego rynku obrotu nieruchomościami, oddziaływanie na zmiany w prawie, usystematyzowanie rynku obrotu nieruchomościami, tworzenie mechanizmów aktywizujących współpracę oraz rozwój i promocję usług świadczonych przez firmy z sektora obrotu nieruchomościami i pośrednictwa kredytowego.

Decyzją Walnego Zgromadzenia stanowisko Prezesa Zarządu PIN objął Pan Mariusz Kania (prezes Metrohouse S.A.). Skład Zarządu uzupełnili Pan Grzegorz Golonek (wiceprezes Emmerson Lumico sp. z o.o., przedstawiciel Emmerson S.A.) i Pan Armand Podczerwiński (prezes INDEPRO sp. z o.o.).

Do zadań statutowych Izby należy m.in.


  • przeciwdziałanie dyskryminacji i naruszeniom zasad wolności i równości w życiu gospodarczym,

  • ochrona interesów członków Izby, reprezentowanie interesów członków Izby wobec organów państwa,  

  • działanie na rzecz rozwoju nowoczesnych form przedsiębiorczości  w dziedzinie gospodarki nieruchomościami oraz kredytów hipotecznych w Polsce,

  • wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawno-ekonomicznych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie,

  • udostępnianie członkom informacji prawnych, ekonomicznych i technicznych przydatnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz pośrednictwa kredytowego,

  • kształtowanie szerokiego dostępu do zawodu pośrednika nieruchomości i ułatwień w prowadzeniu działalności pośrednictwa kredytowego,

  • kształtowanie i upowszechnienie zasad etyki oraz norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, w szczególności w zakresie dotyczącym wykonywania zawodu pośrednika nieruchomości oraz prowadzenia działalności pośrednictwa kredytowego,

  • promocja zawodu pośrednika nieruchomości oraz działalności pośrednictwa kredytowego i działanie na rzecz rozwoju ww. form aktywności zawodowej, w tym podejmowanie działań w celu uznania zawodu pośrednika nieruchomości za zawód zaufania publicznego,  

  • aktywne działanie na rzecz upowszechnienia i usankcjonowania prawnego standardu wynagradzania pośrednika nieruchomości przez jedną ze stron transakcji sprzedaży lub wynajmu oraz realizacji zleceń sprzedaży na zasadach wyłączności dla jednego pośrednika nieruchomości,

  • ochrona interesów członków izby przed czynami nieuczciwej konkurencji, prowadzenie działalności na rzecz integracji członków Izby.Kontakt z PIN: sekretariat@izbanieruchomosci.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami lub odwiedź najbliższe biuro Metrohouse.

+48 22 626 pokaż!

Wypełnij poniższy formularz:

Czy ten wpis okazał się przydatny? Udostępnij znajomym


Wyślij wiadomość mailem

Czy ten wpis okazał się przydatny?
Wyślij znajomym!


Wyślij wiadomość mailem

Nasi klienci powiedzieli

,,Dziękuję Pani Katarzynie Czarneckiej za profesjonalne przygotowanie transakcji. Gdyby nie Pani interwencja w trakcie, to zapewne wyszłabym z tych negocjacji."

— Marta Z., Gdańsk